Ưu đãi lớn dành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, BAOVIET Bank dành 1.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi dành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Song hành với các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các doanh nghiệp, gói vay 1.000 tỷ đồng này được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu.

 

Với chương trình này, BAOVIET Bank đưa ra lãi suất rất ưu đãi dành cho doanh nghiệp, lãi suất cố định 7%/năm (với VND) và 4%/năm (với USD). Song song với việc hỗ trợ lãi suất ưu đãi, các khách hàng còn được miễn phí dịch vụ hỗ trợ hoàn thiện bộ chứng từ xuất khẩu, miễn phí chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu; Giảm 20% phí thanh toán xuất nhập khẩu và giảm 50% phí phát hành L/C nhập khẩu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ Hotline 1900 558848 hoặc tại các điểm giao dịch của BAOVIET Bank.

Chia sẻ: