Cho vay thấu chi hộ Kinh doanh

Thấu chi Hộ kinh doanh cung cấp thêm tiện ích cho khách hàng là Hộ kinh doanh có vay vốn tại BAOVIET Bank để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh.

 • Hạn mức Thấu chi có thể lên tới 1 tỷ đồng;
 • Khách hàng có thể rút vốn vay bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, số lần rút tiền không hạn chế;
 • Hình thức sử dụng đa dạng: rút tiền mặt, chuyển khoản tại quầy hoặc từ thẻ ATM, thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ;
 • Thủ tục nhanh gọn, thuận tiện;
 • Thời hạn hạn mức lên tới 12 tháng.
 • Đối tượng: Là Hộ kinh doanh có nhu cầu sử dụng dịch vụ Thấu chi để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Loại tiền vay: VND
 • Phương thức trả nợ:
  • Khi có tiền về tài khoản thanh toán, số tiền đã thấu chi sẽ tự động được thu;
  • Lãi tính theo từng ngày, Khách hàng chỉ phải trả lãi cho số ngày thực tế vay thấu chi;
  • Tiền lãi thu vào ngày cuối tháng, tiền gốc thu khi đến hạn khoản vay.
 • Điều kiện vay vốn:
  • Chủ Hộ kinh doanh có độ tuổi từ 20 tới 65;
  • Chủ Hộ kinh doanh có hộ khẩu thường trú, hoặc KT3 tại địa bàn cấp tỉnh nơi BAOVIET Bank có trụ sở;
  • Hộ kinh doanh có địa điểm thực hiện phương án sản xuất kinh doanh cùng địa bàn với Chi nhánh của BAOVIET Bank;
  • Hộ kinh doanh có giao dịch qua tài khoản ngân hang tối thiểu 06 tháng và cam kết chuyển giao dịch tài khoản qua BAOVIET Bank;
  • Có Tài sản bảo đảm hợp pháp được BAOVIET Bank chấp nhận.
 • Tài sản đảm bảo
  • Bất động sản;
  • Giấy tờ có giá: Trái phiếu, thẻ tiết kiệm, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu chính phủ, Công trái;
  • Động sản: các loại ô tô con 2-7 chỗ đáp ứng điều kiện của BAOVIET Bank;
 • Giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi Hộ kinh doanh theo mẫu
 • Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn, CMND hoặc Hộ chiếu của chủ Hộ kinh doanh;
 • Giấy Chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh, đăng ký hành nghề (nếu có);
 • Tài liệu chứng minh tình hình hoạt động và khả năng tài chính của Khách hàng (sổ sách ghi chép kinh doanh, biên lai nộp thuế, hóa đơn, hợp đồng…);
 • Giấy tờ tài sản bảo đảm.

Chia sẻ: