Tín Hưng Gia (Vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà)

Sản phẩm liên kết ngân hàng, bảo hiểm Tín Hưng Gia là sản phẩm kết hợp giữa sản phẩm cho vay mua nhà, đất, xây dựng – sửa chữa nhà để ở với sản phẩm bảo hiểm An Tâm Hưng gia của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ.

 

 • Áp dụng cho các đối tượng:
  • Khách hàng có hộ khẩu thường trú, KT3 tại địa bàn của BAOVIET Bank;
  • Khách hàng có vốn tự có và khả năng tài chính bảo đảm trả nợ gốc lãi trong thời hạn cam kết;
  • Có tài sản bảo đảm đáp ứng đủ các điều kiện của BAOVIET Bank  để bảo đảm cho khoản vay;
  • Nhà, đất dự định mua được phép chuyển nhượng, hoặc có giấy phép xây dựng, sửa chữa theo quy định của pháp luật.
 • Tiện ích nổi bật
  • Mục đích sử dụng vốn đa dạng: Mua nhà, đất – Xây dựng, Sửa chữa nhà để ở;
  • Mức cho vay cao, tới 85% tổng nhu cầu vốn. Có thể sử dụng chính nhà, đất mua làm tài sản bảo đảm;
  • Thời hạn vay vốn dài, tới 15 năm;
  • Cho vay bù đắp đối với các giao dịch mua nhà, đất, xây dựng, sửa chữa nhà để ở của Khách hàng trong vòng 06 tháng;
  • Phương thức trả nợ linh hoạt phù hợp với khả năng trả nợ của Khách hàng.
 • Quyền lợi hấp dẫn
  • Tham gia hợp đồng bảo hiểm An Tâm Hưng Gia do Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ cung cấp;
  • Số tiền bảo hiểm tối đa lên tới 1.500.000.000đ;
  • Trong trường hợp không may xảy ra rủi ro trong phạm vi bảo hiểm, Bảo Việt Nhân thọ sẽ thay khách hàng hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, kế hoạch tài chính của Khách hàng vẫn được đảm bảo thực hiện như mong muốn.
 • Hồ sơ:
  • Giấy đề nghị vay vốn kiêm giấy yêu cầu bảo hiểm theo mẫu;
  • Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn, CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;
  • Tài liệu chứng minh khả năng tài chính và nguồn trả nợ của Khách hàng;
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn (Hợp đồng mua bán nhà, chứng từ nộp tiền, giấy tờ chứng minh chủ quyền hợp pháp của căn nhà dự định xây, sửa chữa, giấy phép xây dựng…);
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu TSBĐ không phải là nhà, đất mua).

 

Chia sẻ: